โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-02-14

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานกิจกรรมทางวิชาชีพด้านเพิ่มมูลค่าผลผลิต  การสาธิตงานทางวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ (ตลาดเทคโนโลยี) หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตสื่อครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารดาวโหลด 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตสื่อครุศาสตร์อุตสาหกรรม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา