โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-01-09

พิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
อังคาร 9 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ช่วงเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561   ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  และ ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์  หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา