โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-03-22

เจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
อังคาร 22 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  อบต.ตำบลบ้านกร่าง  และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกร่าง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า โดยมีหัวหน้าส่วน                       ราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก    เมื่อเวลา 07.30 น. วันอังคารที่  22 มีนาคม  2559    ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา