โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 8 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการพบผู้ประกอบการ และวิเคราะห์โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ" โครงการวิจัย ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์สำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ จังหวักสุโขทัย ภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโดยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

  • เทคนิคการพบผู้ประกอบการ และวิเคราะห์โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ โดย ผศ.ดร อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพบผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME โดย ดร.ปวีร์รัฐ ภักดีณรงค์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา