โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยภายใต้แผน RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยภายใต้แผน RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มิถุนายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ภายใต้แผนงาน “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล: เกษตรกรรมไทยเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการและสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565 

          โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาแนวทาง ขอบเขต และเงื่อนไขการสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอทุนได้ที่ https://inmu2.mahidol.ac.th/th/3649/  พร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มาที่อีเมล์ wongduan.jan@mahidol.ac.th และทางไปรษณีย์ที่หน่วยบริหารการวิจัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

ผู้ประสานงาน นางสาววงเดือน จันทร์พงษ์
นักวิชาการศึกษา หน่วยบริหารการวิจัย สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 02 800 2380 ต่อ 148 หรือ 08 2212 2412

 

ข้อมูลจาก หน่วยบริหารการวิจัย สถาบันโภชนาการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา