โลโก้เว็บไซต์ ผลงานจากฝีมือนักศึกษา เครื่องจักรกลเกษตร สู่ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน สร้างเครื่องถอนขนเป็ด และเครื่องลดความชื้นปลาด้วยรังสีอินฟาเรตสำหรับผู้ประกอบการครัวเรือน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผลงานจากฝีมือนักศึกษา เครื่องจักรกลเกษตร สู่ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน สร้างเครื่องถอนขนเป็ด และเครื่องลดความชื้นปลาด้วยรังสีอินฟาเรตสำหรับผู้ประกอบการครัวเรือน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กันยายน 2563 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อีกหนึ่งความสำเร็จ ของสองผลงาน งานบริการชุมชน ส่งมอบผลงานจากฝีมือนักศึกษา เครื่องจักรกลเกษตร สู่ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน #เครื่องถอนขนเป็ด #เครื่องลดความชื้นปลาด้วยรังสีอินฟาเรตสำหรับผู้ประกอบการครัวเรือน ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชุมชนชีววิถี ตามศาสตร์พระราชา ขอบคุณ #การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ร่วมจับมือกันสร้างสรรค์และส่งเสริมหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตรมาตลอด ขอบคุณชาวบ้านชุมชนไผ่ขอดอนที่น่ารักทุกคน และแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสองกลุ่มที่ทำหน้าที่(เกือบ)สำเร็จดั่งตั้งใจ #ครอบครัวเครื่องจักรกลเกษตร

 

สามารถติดตามเพจ เครื่องจักรกลเกษตร ได้ที่  https://1th.me/3eLil

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา