โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการปลูกป่า  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  24 กรกฎาคม  2563 รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์  สโมสร  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ซึ่งเป็น จิตอาสา 904  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   จำนวน 150 คน   ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563  โดยมีจิตอาสาชาวจังหวัดพิษณุโลก ทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดี   

          นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก รวมเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

          โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนจิตอาสาทุกหมูเหล่าในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 2,000 คน รวมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

ขอบคุณภาพ อ.บุญฤทธิ์  สโมสร , ผู้สื่อข่าว จ.พิษณุโลก

 ข่าว- ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา