โลโก้เว็บไซต์ มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ อบต.ชัยนาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ อบต.ชัยนาม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 14 พฤษภาคม  2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โดยมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ  อบต.ชัยนามเพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน

               ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1%  มาในที่นี้ด้วย และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา