โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา สหธนรัช ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญ  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา สหธนรัช ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา สหธนรัช ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญ ประเภทนักศึกษา ด้านทักษะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา