โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ราชมงคลล้านนา...ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวน...อาจารย์ผู้สอน เรียนรู้การใช้งาน 2 แอปพลิเคชัน สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1. e-Learning 2.Microsoft Teams เข้าเรียนรู้ การใช้งานได้ที่   >> อ่านต่อประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (21 ส.ค.63 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.)
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. -20.00 น.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้บริการเครือข่าย ส่งผลให้ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ไม่สามารถใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าวได้  แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)                      เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโค... >> อ่านต่อ


วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดรับบทความ
พุธ 22 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก   วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าให้ทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่ หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563

https://www.facebook.com/930755780649551/posts/1362382020820256/?d=n วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดฤดูกาลแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในนามตัวแทนครอบครัวเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของเรา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ในวันนี้ เกิดขึ้นอย่างอบอุ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางชีวเคมีและการเพิ่มมูลค่าของโปรตีนจากเมล็ดดาวอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน”
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางชีวเคมีและการเพิ่มมูลค่าของโปรตีนจากเมล็ดดาวอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน” ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 79


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา