โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับมอบผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับมอบผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 962 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายชัยวัฒน์  สมศรี  อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล  เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค  จากทีมงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างและ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทน หัวหน้า อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง  ประสานงานการมอบให้ครั้งนี้   เพื่อสนับสนุนนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ  เพื่อให้คนไทยได้ดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ตามสโลแกนของ ผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค. 

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา