โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 ตุลาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 415 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ตุลาคม  2561  เวลา  07.00 น. อ.วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณาจารย์  และพนักงาน  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   กิจกรรมทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์ จำนวน  89 รูป  

จากนั้น เวลา  09.00 น. อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร    คณาจารย์  และพนักงาน    ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ  เวลทีกลาง  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี หัวหน้าส่วนราการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ร่วมพิธี ณ  บริเวณศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก

ในช่วงภาคค่ำ เวลา 19.09 น. อ.สุรีย์พร ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางสนาม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยมี  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ร่วมพิธี   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์  

 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

ภาพ- อ.ธีรวรา  แสงอินทร์ , ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา