โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยการดำนาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยการดำนาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 896 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับชมภาพได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=VE3v7LCxtuY


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา