โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12  มิถุนายน  2561  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก​  รศ.ดร.คมสัน​ อำนว​ย​สิทธิ์​ อาจารย์​อาวุโส​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ พิษณุโลก​ เป็นประธานเปิดโครงการ​ฝึกอบรมหลัก​สูตรระยะสั้น​ "การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว​ เพื่อพัฒนา​สู่การค้าAEC"  โดยมีการอบรม​ วันที่​ 12-13​ มิถุนายน​  2561​ นี้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของไก่เหลืองหางขาว  และไก่สวยงามพันธุ์ต่างๆ   การผสมเทียมไก่สวยงาม  ความต้องการของตลาดไก่สวยงามและแหล่งจำหน่ายผลผลิต และ การจัดการสายพันธุ์ของไก่เหลืองหางขาวและสวยงาม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นอาชีพ  หรือนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ต่อไป

          ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ที่นำองค์ความรู้ทางวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  มาเผยแพร่มอบความรู้ให้กับ  นักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนผู้สนใจ  ทั้งนี้  สามารถสอบถามข้อมูลการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  055-298-437-40  ต่อ  1120   

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา