โลโก้เว็บไซต์  ออกบูธแนะนำและรับสมัครร่วมการอบรม. ภายในงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ออกบูธแนะนำและรับสมัครร่วมการอบรม. ภายในงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 814 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี2559 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ออกบูธแนะนำและรับสมัครร่วมการอบรม. ภายในงาน "มหกรรสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สาน-สร้าง-เสริมสุข แรงงานไทย 2559" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาใีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 

ภาพ-ดร.กฤษดา
ข่าว-ปภาดา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา