โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-06-17

กิจกรรมการซ่อมบำงรุงรักษาโรงสีข้าวชุมชน
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทีมอาจารย์วิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีมโดย ดร.เอกรัฐ อ.กิตติศักดิ์ อ.ธีระพล อ.เดือนแรม และนักศึกษา พร้อมด้วย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนิน กิจกรรมการซ่อมบำงรุงรักษาโรงสีข้าวชุมชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการบริหารโรงสีข้าวชุมชน บ้านคลองตาล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา