โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV และเด็กกำพร้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV และเด็กกำพร้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ  โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ   ต.เขาสามยอด  อ.เมือง จ.ลพบุรี   จัดโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก   รับบิณฑบาต  โปรดญาติโยม  ณ  ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  เวลา  05.00 – 12.00  น. 

เวลา  05.00 น.      ตลาดมหาธรรมราชา และ ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดเช้า) 

เวลา  08.00 น.      ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้)  

เวลา  09.30  น.     ตลาดเทศบาล 6  (ตลาดร่วมใจ) 

เวลา  11.00  น.     พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ฉันภัตตาหารเพล  ณ  ตลาดโคกมะตูม 

          กิจกรรมดังกล่าวมี  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางการบิณฑบาต  คอยรับและประคองของบิณฑบาต จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา

          จากนั้น เวลา  13.00 - 17.00  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 21 ประจำปี2561      โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง  “โรคเอดส์..กับวัดพระบาทน้ำพุ”    และการแสดงดนตรี  จาก วงอีกา(เด็กกำพร้าจากวัดพระบาทน้ำพุ)   ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี  โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  กำนันตำบลบ้านกร่าง  คณะครูจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก    มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมทั้งประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ได้รับการบริจาค ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยฯและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมถึงประชาชนผู้ศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน  27,100  บาท   โดยมี รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และนักศึกษา เป็นตัวแทนถวายให้กับ  พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)

          กิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก  ให้กับนักศึกษา  นักเรียน  และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก     ได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ในปัจจุบัน  เกิดความเมตตาและเอื้อเฟื้อ กับผู้ติดเชื้อ HIVและเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ  และ บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ ณ  วัดพระบาทน้ำพุ  ต.เขาสามยอด   อ.เมือง จ.ลพบุรี   โดยท่านเจ้าคุณกล่าวว่า "ขณะนี้วัดพระบาทน้ำพุไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และสิ่งที่ดีขึ้นคือผู้ป่วย HIV มีทางรักษามากขึ้นและสามารถมีชีวิตยืนยาวกว่าเมื่อก่อน ทำให้ประชากรที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุมีจำนวนมากขึ้นถึง 2 พันชีวิต แต่ละวันต้องใช้ข้าวสารและอาหารจำนวนมาก สิ่งที่อยากได้นอกจากของใช้จำเป็นเช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ของใช้ส่วนตัวต่างๆ แล้ว ยังต้องการข้าวสาร และขนมปังปี๊บให้กับเด็กๆ ซึ่งหากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปบริจาคกันได้"

         

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา