โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเปิดงานโครงการ เน็ตประชารัฐบ้านหัวแท  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเปิดงานโครงการ เน็ตประชารัฐบ้านหัวแท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1841 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ธันวาคม 2560  รศ.เริงนภรณ์ โม้พวง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.บุญเจิด กาญจนา  อาจารย์ประจำหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DE) พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ดูงานโครงการ เน็ตประชารัฐบ้านหัวแท  หมู่ที่8  ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 

ภาพ-ผศ.บุญเจิด กาญจนา 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา