โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำเสนอผลงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา นำเสนอผลงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ พร้อมลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ในพื้นที่ของ จ.พิษณุโลก  โอกาสนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี   และ คณะผู้บริหาร   ร่วมต้อนรับ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเหนือ ในโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ(เป็นโครงการขยายผลจากตากโมเดล) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

          นอกจากนี้  ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลล้านนา   ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พร้อมลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน  ณ ห้องประชุมอาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา