โลโก้เว็บไซต์ รณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ   ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ดำเนินการจัดขึ้น  ซึ่งมี  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   สมาชิก อสม.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  และ  ประชาชนบ้านตำบลบ้านกร่าง  ร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรณรงค์  ปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารซ้อนท้ายมีวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ในชีวิตประจำวัน และช่วงเทศกาลต่าง ๆ  ได้  

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา