โลโก้เว็บไซต์ ขับขี่ปลอดภัย2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขับขี่ปลอดภัย2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนารณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ   ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา