โลโก้เว็บไซต์ มาร.ล้านนา พิษณุโลกร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มาร.ล้านนา พิษณุโลกร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 10.00 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก  กิจกรรม “Kick – Off การสวมหมวกนิรภัย 100%  โดย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย  อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ครั้งนี้  เพื่อร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์  ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เช่นกัน  

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา