โลโก้เว็บไซต์ โครงการจุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการจุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1861 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)   โดยมี คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ ปีที่4  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุภัทรา ดวงงา กรรมการผู้จัดการแฟรนไชส์ บริษัทชาบูอินดี้ จำกัด จำนวน 170 สาขาในประเทศไทยฯ  ในการป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างโอกาสและรายได้ด้วยตนเอง 

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา