โลโก้เว็บไซต์ “อร่ามเหลือง เมืองสองแคว แด่พ่อหลวง” ปลูกดอกดาวเรือง ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

“อร่ามเหลือง เมืองสองแคว แด่พ่อหลวง” ปลูกดอกดาวเรือง ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่าน 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  นำทีม  บุคลากร คณาจารย์  และนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีสองแควพิษณุโลก    หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชน  จำนวน 200 คน  จัดโครงการ “อร่ามเหลือง เมืองสองแคว แด่พ่อหลวง” ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่าน  บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา  เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อีกทั้ง  เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ให้มีความเหลืองอร่ามสวยงาม ในช่วงของงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิง   พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560    ทั้งนี้   ผศ.ประเทือง  สง่าจิตร พร้อมด้วย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร และ นักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง อายุ 15 - 20 วัน  จำนวน   3,089  ต้น  เพื่อนำมาปลูกในกิจกรรม ครั้งนี้

          นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ จาก โรงแรมโยเดีย  สนับสนุนอาหารว่างในช่วงระหว่างดำเนินการปลูก  และ ร้านจ่าหนูก๋วยเตี๋ยวห้อยขาประตูมอญ  สนับสนุนให้คณาจารย์  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับประทานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ครั้งนี้ อย่างดียิ่ง         

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา