โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2618 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560  โดย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการ  พร้อมทั้ง  คุณวิโรจน์ ยอดเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และคณะผู้บริหาร  โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุไฟไหม้ ณ อาคารเมล็ดพันธุ์พืช มีรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าทำการควบคุมเพลิงไหม้  พร้อมทั้ง ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ นำส่งโรงพยาบาล ซึ่งมีการประสานงานความร่วมมือในกลุ่ม MOU “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ประกอบด้วย เทศบาลตำบลพลายชุมพล เทศบาลตำบลหัวรอ  องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก   ทั้งนี้  เป็นการเตรียมความพร้อม   ในการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไม้


 ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา