โลโก้เว็บไซต์ บริษัท อรุณศิลป์ พัฒนา จำกัด  มอบรถไถ ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บริษัท อรุณศิลป์ พัฒนา จำกัด มอบรถไถ ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1712 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  18 สิงหาคม  2560  ภายใน  งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  Open House..Open Opportunity  Green Agriculture Green University   “โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต”  ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รับมอบ รถไถนั่งขับอเนกประสงค์ 4WD และแร่ธาตุมหัศจรรย์ระฆังทอง จำนวน 200 กิโลกรัม จาก คุณสหพันธ์  ปฐมวัฒนานุรักษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณศิลป์พัฒนา  จำกัด  ที่ให้การสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยและการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ตามการลงนามบันทึกข้อตกลง  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ บริษัท อรุณศิลป์พัฒนา จำกัด ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การ ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัย  และ สามารถพัฒนาระบบงานฟาร์มอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และ ประชาชน ต่อไป   


ภาพ - ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่ม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา