โลโก้เว็บไซต์ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

 

เวลา 06.30 น. ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง   

 

เวลา 08.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมงานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ห้องคอนเวนชั่นศูนย์วัฒนธรรมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

 

เวลา 10.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลาประชาชน อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน  ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม