โลโก้เว็บไซต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา  18.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และ ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน  ร่วมกิพิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม