โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันที่ 21  กรกฎาคม  2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และทีมงานนายกสโมสรนักศึกษา  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560   ณ  ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก    ซึ่งทางสถานีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ได้ร่วมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี  

          โอกาสนี้  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม