โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5  กรกฎาคม  2560   ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝน  และ ถวายผ้าป่าสามัคคี  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560    โดยมี รองผู้อำนวยกาฝ่ายบริหาร  , รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ทีมงานสโมสรนักศึกษา  และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี   ณ  วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม   ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้  เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาของชาวพุทธในคงอยู่สืบไป  อีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามนโยบาย 3D ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ภาพ/ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่ม

                                 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา