โลโก้เว็บไซต์ การประชุมจัดทำแผน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภูมิภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมจัดทำแผน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภูมิภาค

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ดร.ศิริน สิมารักษ์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา , ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน อ.วรกฤช รอดคำเพ็ง และ คุณดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี ร่วมแสดงนิทรรศการและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 - 2564 กลุ่มภาคเหนือ ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

 

ภาพ-ดร.ศิริน สิมารักษ์

ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา