โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่  17  มิถุนายน 2560   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  โดย  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คุณสำเนาว์  พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นำทีมศิษย์เก่า  คณาจารย์  พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4  และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนกว่า 600 คน  ร่วมกิจกรรม

          เริ่มต้น ด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินราช  ณ พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

          การเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพ   ไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะ   จากนั้น  ก็เคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  และพระสุพรรณกัลยา  เพื่อทำพิธีสักการะและพิธีถวายบังคม  ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  จากนั้นนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัด  ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดพิษณุโลก  ได้รับทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก  อันเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้  และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์  พนักงาน  ศิษย์เก่า  และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน 

 

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา