โลโก้เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง NBTถ่ายทำรายการ “รอบภูมิภาค” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สถานีโทรทัศน์ ช่อง NBTถ่ายทำรายการ “รอบภูมิภาค”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  7 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ทีมงานฝ่ายรายการ  จาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  NBT จ.พิษณุโลก  ถ่ายทำบันทึกเทป รายการ “รอบภูมิภาค”  ชื่อตอน   “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย”  โดย ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  แนะนำ คุณสินีนาถ ธนะไชยชม  ผู้ดำเนินรายการ พาเยี่ยมชม  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์   และ โครงการไก่ไข่ปลอดภัย  ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

          รายการ “รอบภูมิภาค”  ออกอากาศ ทั่วประเทศ วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 15.00-15.30    ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  NBT  โดย มุ่งเน้นการเผยแพร่ด้านการเกษตรสู่ประชาชน

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา