โลโก้เว็บไซต์ ร่วมเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 12  โดยวันที่ 5  มิถุนายน 2560  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน    นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน  ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 12  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดย ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ร่วมงาน  การแข่งขันดังกล่าว    มีนักฟุตบอล จาก 8 ชาติ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย อังกฤษ อิหร่าน นิวซีแลนด์ สก๊อตแลนด์ ใต้หวัน อเมริกาและไทย   เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 225 คน 

          สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ และส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย และจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมชมและเชียร์ พร้อมให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 5 – 10  มิถุนายน 2560   ตั้งแต่เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

ภาพ-สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา