โลโก้เว็บไซต์ ช่อง 11  NBT  ถ่ายทำ รายการ “รอบภูมิภาค”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ช่อง 11 NBT ถ่ายทำ รายการ “รอบภูมิภาค”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา