โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  5 มิถุนายน 2560  แผนกพยาบาล ฝ่ายกิจการนักศึกษา  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  อาคารอเนกประสงค์  เพื่อตรวจความพร้อมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจาก  โรงพยาบาลพิษณุเวช   มีขั้นตอนการตรวจ  ดังนี้  การวัดความดันชีพจร    , ช่างน้ำหนัก/วัดส่วนสูง   การวัดสายตา   เอ๊กซ์เรย์ปอด    การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  และ รับการตรวจเช็คจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ      สำหรับ  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ทางมหาวิทาลัยฯ  ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี      ทั้งนี้    เพื่อการตรวจเช็ดสุขภาพ ของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา