โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยแบบโปสเตอร์กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยแบบโปสเตอร์กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  ขอแสดงความยินดี  กับ  อาจารย์ณวรรณพร  จิรารัตน์  ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับ "ดีมาก"  ภาคโปสเตอร์  ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวันที่  8-10  กุมภาพันธ์  2559 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา