โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในรายการ  The 1st Lantsang-Mekong College Student Sports Meeting and The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week-Kunming | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในรายการ The 1st Lantsang-Mekong College Student Sports Meeting and The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week-Kunming

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1455 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในรายการ  The 1st Lantsang-Mekong College Student Sports Meeting and The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week-Kunming

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา The 1st Lantsang-Mekong College Student Sports Meeting and The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week-Kunming Kunming University of science and Technology (KUST) ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2560    โดยมี     ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย    รศ.เดชา นาวานุเคราะห์  ผู้จัดการทีม นำทีมพ.อ.อ.กำพล ศรีโพธิ ผู้ฝึกสอน  , อ.ไพบูลย์ สวนพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา รวม จำนวน 15 คน  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชาย  และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  มาครองได้สำเร็จ  ได้ร่วมกันภาคภูมิใจ     และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม  จาก 7 ประเทศ  ได้แก่

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          - Kunming University of Science and Technology 2 ทีม

          - Souphanouvong University สปป.ลาว

          - International Management Institute Kolkata India

          - National University of Singapore

          - Hanoi University of Physical Education and Sport ประเทศเวียดนาม

          โครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา