โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม“รับน้องใหม่ด้วยการ ลงแขกดำนา”  เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทย   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม“รับน้องใหม่ด้วยการ ลงแขกดำนา” เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม“รับน้องใหม่ด้วยการ ลงแขกดำนา” เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

วันอาทิตย์ที่  28 พฤษภาคม 2560  เวลา 16.00 น. ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ “ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย(ดำนา)”  และร่วมกิจกรรมดำนาเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมด้วย ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นพี่สโมสรนักศึกษา  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายก อบต.บ้านกร่าง   นายอนุชิต  โมรา  กำนันตำบลบ้านกร่าง  และผู้ใหญ่ 12 หมู่ ของตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน กว่า 500 คน    ในพื้นที่  จำนวน 10 ไร่   ใช้ข้าวพันธุ์  “ไรซ์เบอรี่” ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี อุดมไปด้วยโฟเลจในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิด   มีระยะการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 90 - 100 วัน   ซึ่งจะทำการปลูกแบบไร้สารเคมี  ตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก     

          โดยก่อนการทำกิจกรรมลงแขกดำนา  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา และ งานฟาร์มการผลิตพืชไร่นา  ตามกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (GAP)  จากนั้น นักศึกษาใหม่  ได้เตรียมตัวและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณแปลงนาสาธิตสาขาพืชศาสตร์    และพร้อมใจกันประกอบ“พิธีแรกดำนา”  กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี  พระแม่คงคา และ พระแม่โพสพ และร่วมลงแขกดำนา ด้วยความสมัครสมานสามัคคี   ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา  ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว  และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สืบไป 

 

ภาพ-ทีมงาน ปชส.  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา