โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน  400 คน ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก  พันเอกคงเอก ขยันกิจ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  เป็นประธานเปิดงาน  ณ  ที่สาธารณะประโยชน์ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีเนื้อที่ปลูก จำนวน 15 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้สนองพระราชเสวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  อีกทั้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นการสร้างกุศลจากการทำบุญด้านต้นกล้าและคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน

ขอบคุณภาพจาก สโมสรนักศึกษา-พชร แก้วเสมา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา