โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์)    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 - 30  พฤษภาคม 2560 ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วย อาจารย์ศิริภรณ์  บุญประกอบ อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ , นายวยุกร เกตุน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และนายณัฐวัฒน์  ด้วงฉุน  นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์)   ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีจะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ซึ่งจะมีการเปิดเป็นจุดทำดอกไม้จันทน์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพจาก - วยุกร เกตุน้อย

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา