โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3716 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  ในงาน"ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ปีที่ 17"  โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมเดินในขบวนดังกล่าว   สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเชียงใหม่ โดยชาวเชียงใหม่จะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ โดยจะมีขบวนพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน จะเริ่มเดินกันตั้งแต่ตอนเย็น จุดเริ่มต้น คือ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้บุกเบิกเส้นทางรถยนต์ขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่สักการะยิ่งของชาวเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จะมีจุดบริการน้ำดื่มและอาหารให้แก่ประชาชน  โดยมาจากแรงศรัทธาของชาวเชียงใหม่ มีทั้งบริษัทห้างร้าน วัดต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปร่วมงานงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดเส้นทาง ตลอดจนขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในจุดที่จัดไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาขยะเกิดขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา