โลโก้เว็บไซต์ การตรวจติดตามงานตามเอกลักษณ์  “เกษตรปลอดภัย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การตรวจติดตามงานตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พร้อมคณะ  ทำงาน ในโอกาสประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน  ร่วมงาน   โดยที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   บรรยายสรุปงานตามเอกลักษณ์  “เกษตรปลอดภัย” ของ เขตพื้นที่พิษณุโลก  จากนั้น  นำเยี่ยมชมโครงการตัวอย่าง  อาทิ  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ,  โรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ,  สาขาวิชาประมง , สาขาวิชาพืชศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  , หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง  , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ไข่ไก่ปลอดภัยและการเลี้ยงสุกรแบบปล่อยแปลง  เป็นต้น  โดย เอกลักษณ์ เกษตรปลอดภัย (green agriculture)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก   กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมเกษตรในระบบสมาร์ตฟาร์ม (smart farm) เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (food safety) ซึ่งพื้นที่ได้พัฒนาทั้งด้านสถานที่ ฟาร์ม ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาให้เป็น สถาบันการศึกษาที่เป็น “แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย”

นอกจากนี้  ทีมงานจาก บริษัท เอดับบลิวดี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการสาธิตนวัตกรรมใหม่ สมาร์ทโดรน “ฝนทิพย์”  อากาศยานฉีดพ่นทางเกษตร    ภายในกิจกรรม ครั้งนี้  ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/PrRLPhitsanulok/media_set?set=a.795248107299698.1073742714.100004435482094&type=3&uploaded=75ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา