โลโก้เว็บไซต์ งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ  “พระคุณมนูญบุญวาท”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ “พระคุณมนูญบุญวาท”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1528 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่  ร่วมงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ  “พระคุณมนูญบุญวาท”  (อาจารย์แขก) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท(จร.ชท.) เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรเช้า  พระสงฆ์ทรงสมณศัดิ์  สวดทักษิณานุปทาน  พิธีแสดงมุฑิตาสักการะ  โดยมี   นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับชั้นปีที่ 4 , ปีที่ 3 ,ปีที่ 2  และ นักศึกษารายวิชามนุษย์สัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมช่วยงานพิธีการ ครั้งนี้   

 

ขอบคุณภาพถ่ายจาก  - ดร.ประเทียบ พรหมสีนอง

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา