โลโก้เว็บไซต์ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่  6 พฤษภาคม 2560    ดร.ทินกร  ทาตระกูล   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก    เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน  514  คน  ณ  ห้องคอนแวนชั่น  โรงแรมเรือนแพ  รอยัลปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก

          กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย   การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยคุณธีรพงศ์  ฟักเงิน  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค6  / การบรรยายเรื่อง “นักวางแผนทางการเงิน”  โดย คุณอรปภา  ทองดอนยอด ผู้บริหารหน่วยเพชรเทพทิพย์ 36 ที่ปรึกษาด้านการเงินและตัวแทนประกันชีวิต และการบรรยาย เรื่อง “ชีวิตลิขิตเอง” โดย อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้ง พิธีอำลาสถาบัน และ พิธีผูกข้อมือที่สร้างความประทับใจ และปลื้มปิติยินดี  ให้กับคณาจารย์และลูกศิษย์   ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้  เพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษา   และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ในปีนี้          

          งานครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี   อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในเรื่องปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

 

ภาพทีมงาน ประชาสัมพันธ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา