โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3847 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล( มทร.)ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัว กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานสรงน้ำพระพุทธราชมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย จากนั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกันมอบเครื่องสักการะดำหัวแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน อธิการบดีกล่าวคำขอขมา ประธานให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในครั้งนี้ มทร.ล้านนา จัดเครื่องสักการะแบบล้านนา และมอบภาพลายคำน้ำแต้ม ผลงานของ ผศ.ลิปิกร มาแก้ว แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีล้านนาให้คงอยู่สืบไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา