โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดขบวนงานฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดขบวนงานฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา พิษณุโลก รับงานยิ่งใหญ่จัดขบวนธรรมยาตรา

งานฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

 

          งานฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้ดำเนินงานจัดขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะพระพุทธชินราช ภายในขบวนธรรมยาตรา ศรัทธามหาชน น้อมกมลสมโภช 660 ปี พระพุทธชินราช  โดยผู้อำนวยการกองการศึกษา  และ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมงานกับ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,  พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เลขานุการ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร  , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก  ,  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจากหลายหน่วยงานภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้   อีกส่วนหนึ่ง ทีมงานอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการ จัดทำโครงสร้าง รถอัญเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งมี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนตำบลบ้านกร่าง และนายสุชาติ สาดอ่ำ  ครูภูมิปัญญาไทย  ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่7  จ.พิษณุโลก  ร่วมให้การสนับสนุนด้านการประดับตกแต่ง รถ ขนาดความสูง 500 เซนติเมตร     ความกว้าง  339  เซนติเมตร และ มีความยาว 660 เซนติเมตร 

          โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก และ คณะผู้บริหาร  นำขบวนธรรมยาตรา ศรัทธามหาชน น้อมกมลสมโภช 660 ปี พระพุทธชินราช จากสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ผ่านวงเวียนสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ไปยังหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร   โดยมี ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ  มีผู้อัญเชิญ ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  หญิง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายชุดสีขาวและเครื่องประดับสีทอง  จำนวน 40 คน   ขบวนพราหณ์ เป่าสังข์ จำนวน 20 คน  จากบริษัทวงษ์พาณิชย์    รถอัญเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29  นิ้ว   ซึ่งประดับตกแต่งด้วยงานใบตองและงานบุพชาติ เน้นโทนสีส้ม  สีขาว และสีเหลือง โดยสีส้ม สื่อความหมายถึง  สีประจำองค์พระพุทธชินราช คือได้เริ่มทำพิธีเททองหล่อขึ้นครั้งแรกในวัน วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ ปีพุทธศักราช 1498    และ ขบวนถือพัดบังแทรก ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ชาย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน  18 คน แต่งกายด้วยชุดไทยสีขาว นุ่งโจงกระเบน มีเครื่องประดับตกแต่งสีทอง

  

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้รับเกียรติจากจังหวัดพิษณุโลกให้อัญเชิญเครื่องสักการะ พานโพธิ์เงินโพธิ์ทอง  ถวายพระพุทธชินราช ภายในพระวิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และร่วมพิธีเปิดงาน โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานจุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช  และนางรำ จำนวน  2,660 คน พร้อมใจรำถวายท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาให้ความชุมช่ำร่มเย็น เปรียบเสมือนน้ำมนต์จากองค์พระพุทธชินราช  ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในประติมากรรมพุทธศิลป์ชั้นสูงสุดและงดงามที่สุด ของเมืองไทย

          นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ รองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงคุณค่าด้วยแรงศรัทธาสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่พร้อมใจน้อมกมลสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก

 ปภาดา พลอยอิ่ม นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก – รายงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา