โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลการการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คกส.มทร.ล้านนา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลการการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คกส.มทร.ล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลการการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (คกส.มทร.ล้านนา) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งระบบการประชุมทางไกล ของแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ คกส. มทร.ล้านนา รวมถึงแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา