โลโก้เว็บไซต์ TEMMAX  สุดยอดผลงานนักศึกษาออกแบบสื่อสาร ในมุมมองใหม่ แบบความคิดไร้ขีดจำกัด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

TEMMAX สุดยอดผลงานนักศึกษาออกแบบสื่อสาร ในมุมมองใหม่ แบบความคิดไร้ขีดจำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานนิทรรศการโครงงานนักศึกษาออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 6 : TEMMAX  ภายใต้แนวคิดเต็มแม๊กซ์ การออกแบบผลงานขั้นสุดในมุมมองนักศึกษาแบบไร้ขีดจำกัด ผ่านการนำเสนอผลงาน  จำนวน 81 ผลงาน 9 ประเภทได้แก่สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อัตลักษณ์องค์กร วิดีทัศน์ สติ๊กเกอร์ไลน์ อินโฟกราฟิก การออกแบบลวดลาย แอนิเมชัน แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอแนวคิดของนักศึกษาในการออกแบบชิ้นงานผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้และนำเสนอต่อสาธารณชนในเวทีของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปรับตัวให้ก้าวทันต่อยุคดิจิตอล ที่มุ่งเน้นทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสำคัญ โดยรศ.สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายแปลกใหม่ ในแนวคิดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา