โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1030 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 เมษายน 2560  เวลา  15.30 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (หลังใหม่)   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผอ.กองการศึกษา , ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  รกท.ผอ.กองบริหารทรัพยากร  และคณะผู้บริหาร  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันปีใหม่ของไทยในคงอยู่สืบไป

         

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา